SESİM SİMÜLATÖR

Direksiyon Eğitim Simülatörü Senaryo Yapısı

Direksiyon Eğitim Simülatörü, adayların temel sürüş eğitimlerini senaryo tabanlı olarak yapması gerekmektedir. Senaryo tabanlı simülatör eğitimleri ile adayların;

 • Müfredata uyumlu eğitilmesi
 • Eşit detayda eğitim alması ,
 • Eşit süre içerisinde eğitim alması
 • Eğitim kalitesinin standartlaşması sağlanır

Direksiyon eğitim simülatörü senaryo yapısı, sürücü adaylarının başlangıç düzeyinden, akan trafikte eğitim alacak düzeye kadar erişmesini sağlar. Direksiyon eğitim simülatörü ile yapılan eğitimler, direksiyon usta eğiticilerinin verdiği sözel ve uygulamalı eğitimleri kapsar.

SÖZEL EĞİTİMLER : Direksiyon usta eğiticileri tarafından adaylara verilen teorik eğitimler, bilgisayar destekli eğitim şeklinde uygulama öncesinde verilir. Böylece, adaylar uygulama esnasında karşılaşabilecekleri hususlarda bilgi sahibi olurlar. Sözel eğitimler, direksiyon usta öğreticisinin işini kolaylaştırabildiği gibi, birden fazla adaya aynı detay ve sürede eğitim verilmesini sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği imkanı sunar. Sözel eğitimler, senaryo konusuna yönelik teorik eğitimlerin görsel ve açıklamalı eğitim konularını içerir. İçerik 1-15 dakika arasında sürebilir.

UYGULAMALI EĞİTİMLER : Senaryo konusuna uygun olarak sürücü adayları senaryo içerisinde eğitimlerini tamamlar. Eğitim konuları, direksiyon usta eğiticisi tarafından simülatör üzerinde tekrar edilerek pekiştirilir ve bir üst senaryoya geçiş öncesinde yeterlilik kazanılmasını sağlar.

SENARYO YAPISI : Senaryolar, sürücü adayının başlangıç düzeyinden, akan trafikte eğitim alacak düzeye kadar gerekli olan eğitimleri içerir. İçerikteki senaryoların süresi  1-8 saat arasında sürücü adayının becerisine göre değişebilir.  Senaryolar, bir sürücünün araca binişi ve sürüşe hazırlık aşamasından başlayarak şehir içi akan trafikte farklı hava ve yol koşullarında eğitim alması için gerekli yeterlilik düzeyine erişmesini sağlar.

Senaryoların, içerikleri aşağıdaki konularda yeterliliği sağlaması gereklidir.

 1. Araç kontrollerini tanıma ve araç kullanmaya hazırlık
 2. Aracı çalıştırmak, stop ettirmek
 3. Aracı hareket ettirmek ve durdurmak
 4. Hızlanmak ve vites yükseltmek
 5. Yavaşlamak ve vites küçültmek
 6. Rampada kalkış
 7. Geri Manevra
 8. İleri Manevra ile park etmek
 9. Geri manevra ile park etmek
 10. Trafiksiz Şehir ortamında Çalışma
 11. Yayalara Yol Verme Geçiş
 12. Trafik Işıklarına Yaklaşma
 13. Şerit Değiştirme ve Sollama
 14. Trafik olan şehir içi ortamında çalışma
 15. Şehirlerarası Yolda Çalışma

Senaryoların İçeriği

 1. Araç Kontrollerini  Tanıma  ve  Araç  Kullanmaya  Hazırlık  Senaryosu: Bu senaryo, simülatörde bulunan kontrollerinin öğrenilmesini ve sürücü adaylarının direksiyon, vites, pedallar ve kavrama ayarları gibi hususları öğrenmesini sağlar. Daha ilk kez eğitim alan bir adayın hem simülatörü kullanmasını öğrenmesi, hem de bir aracın kontrollerini öğrenmesi sürücü eğitiminin ilk safhasıdır.
 1. Aracı Çalıştırma ve Stop Ettirme Senaryosu : Sürücü Adayının başlangıçtan itibaren düzenli bir şekilde eğitilebilmesi için, Sürücü Eğitim Senaryoları basitten zora doğru artan zorlukta olacak şekilde planlanır. Araç ile birlikte yapılan senaryoların en basiti olan bu senaryoda, Sürücü adayının, boş  bir   alanda   sadece   aracın   çalıştırılmasını   ve   stop ettirilmesini öğrenmesi esas alınır. El Frenini Çekili bulundurmak ve Frene basılı iken marşa basmak, debriyajı sonuna kadar basılı tutarken marşa basmak, ve aracın vitesi boştayken çalıştırmak gibi alışkanlıkların kazandırılması hedeflenir.
 1. Aracı Hareket Ettirme ve Durdurma Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adayının boş  bir   alanda,   aracı   hareket   ettirip,   kısa   bir   mesafe ilerledikten sonra durdurmayı öğrenmesi hedeflenir. Böylece, defalarca bu eğitimi tekrar ederek, aracın kavrama ayarına alışması, fren sertliğine uyum sağlaması ve el-ayak motor becerilerinin geliştirilmesi Başlangıç senaryolarında esas, sürücü adaylarının sürücülük ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi esas alınır.
 1. Hızlanmak ve Vites Yükseltmek Senaryosu: Bu senaryoda, sürücü adayı, aracını hareket ettirmekle kalmayıp,  hızlanarak vites yükseltmeyi öğrenir. Trafiksiz ortamda boş bir alanda gerçekleştirilen bu eğitim sayesinde, sürücü adayı aracını hareket ettirerek artan hızı ile vites yükseltmeyi öğrenir. Böylece, trafik akışına kolay uyum sağlayarak uygun süratte araç kullanmasını öğrenir.
 1. Yavaşlamak ve Vites Küçültmek Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adayı, aracının hızını düşürürken vites değiştirmeyi ve durana kadar uyması gereken kuralları öğrenir. Araç takip mesafelerine uyum sağlayabilmesi ve reflekslerinin geliştirilmesi için bu senaryoda yeterince tekrar yaparak, yavaşlama esnasında motor freni yapmasını, fren pedalını kullanmasını ve yavaşlama esnasında aracın stop etmemesi için yapması gerekenleri öğrenir.
 1. Rampada Kalkış Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adaylarının en çok zorlandıkları konu olan rampada aracı geriye kaçırmadan nasıl kaldırılacağı öğretilir. Şehrin Rampalı olan bir güzergahında, aracını çalıştırarak geriye kaçırmadan hareket ettirmeyi defalarca tekrar ederek öğrenir. Sürücü adayları, rampa başlangıcında araçlarını debriyaj-fren-gaz pedallarını koordineli kullanarak, rampada kalkış yapmayı öğrenir. Rampada kalkış için defalarca tekrar yaparak, becerilerini geliştirir ve reflekslerini güçlendirir.
 1. Geri Manevra Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adayı, aracını geri manevra yaparak hareket ettirir ve geri manevra sırasında direksiyon hareketlerinin aracın hareket yönüne olan etkisini öğrenir. Böylece, yavaş ve hızlı hareketlerde, direksiyon kullanma becerisini geliştirir.
 1. İleri Manevra ile Park Etmek : Alışveriş merkezleri, yada umuma açık park yerlerinde dar alanlara park edebilmek, tüm sürücü adaylarının en çok zorlandıkları hususlardan bir tanesidir. Bu senaryoda, boş yerleri de olan ve park etmiş araçlarla dolu bir park alanında, sürücü adayı, aracını boş bir park yerine park etmesini öğrenir. Yanlardaki araçlara olan mesafe veya öndeki ve arkadaki araçlara olan mesafesini kontrol ederek park etmesini öğrenmek suretiyle, gerçek yaşamda park etme kabiliyetini geliştirir. Bu senaryoda ileri manevra ile park eğitimi çalışılır.
 1. Geri Manevra ile Park Senaryosu : Bu senaryoda, tıpkı bir önceki senaryoda olduğu gibi park etmeyi öğrenir. Ancak bu kez, geri manevra yaparak ve dikiz aynalarını da kullanarak park işlemini gerçekleştirir. Gerçek yaşamda   park   etmenin   hem   ileri   hem   geri   manevra   ile   olabileceği gerçeğinden hareketle, sürücü adayları gerçek yaşamda her iki manevra türü ile park etme becerilerini geliştirir.
 1. Trafiksiz Ortamda Çalışma Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adayları, yaya ve motorlu  araç  trafiği  olmayan  Şehirde,  eğitim  Böylece yaya geçitleri, trafik ışıkları bulunan bölgelerden geçişlerde dikkat edilmesi gereken hususları ve hız limitlerine uymayı serbest bir şekilde öğrenir.
 1. Yayalara Yol Verme Geçiş Eğitimi Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adayları, sadece yaya trafiği olan Şehirde, yaya geçitlerine yaklaşırken, veya yayaların geçişi esnasında yol vermeyi öğrenir. Böylece, yaya geçiş üstünlüğünü öğrenir.
 1. Trafik ışıklarına yaklaşma: Bu senaryoda, özellikle geçiş esnasında hız düşürülmesi ile ilgili kısıtlamalar olan bölgelerde sürücü adayının bilgisini geliştirilir.
 2.  Şerit Değiştirme ve Sollama Senaryosu : Bu senaryoda Sürücü Adayı, gerek şehir içinde gerekse şehir dışında sollama yapılması gerektiği durumlarda, yapması gereken hususları öğrenir.
 3. Şehir İçi Ortamında Çalışma Senaryosu : Bu senaryoda, sürücü adayı, hem motorlu araç trafiği hem de yaya trafiği olan bir ortamda araç kullanır. Bundan önce öğrendiği tüm bilgileri şehir içi trafiğine uygulayarak defalarca eğitim yapmak suretiyle “Gerçek Araçta” “akan trafikte” araç kullanma yeteneğini geliştirir.
 1. Şehirlerarası Yolda Çalışma Senaryosu : Hızlı akan motorlu araç trafiği olan bir güzergahta, gerek sollama yapmak gerekse trafik akışına uyum sağlamak kapsamındaki eğitimleri bu senaryo ile yapar.

 

Bu senaryolarla, defalarca eğitim yapmak suretiyle, gerçek araca henüz binmeden öğrendiği tüm teorik bilgileri uygulamaya dökerek becerilerini geliştirir. Bu senaryoların, sürücü adaylarına ne kadar süre ile uygulanacağı kapsamında aşağıdaki örnek çizelgede yer alan çalışma programı önerilir.

 

Direksiyon Eğitim Simülatörü ile yapılacak örnek direksiyon eğitim programı ve süreleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

SESiM Sürücü Eğitim Simülatörleri Eğitim Programı

S.No Eğitim Aday Beceri Seviyelerine Göre

Eğitim Süresi (Dakika)

Başlangıç Orta İleri
1 Araç ve Kontrolleri Tanıma 20 10 2
2 Aracı Çalıştırma ve Stop Ettirme 15 10 2
3 Aracı Hareket Ettirme ve Durdurma 15 10 2
4 Hızlanma ve Vites Yükseltme 15 15 2
5 Yavaşlama ve Vites Küçültme 15 15 2
6 Geri Manevra 15 15 2
7 Rampada Kalkış 20 15 5
8 Trafiksiz Ortamda araç Kullanma 20 15 2
9 Geri Manevra İle Park Etme 20 15 2
10 İleri Manevra İle Park Etme 20 15 2
11 Şehirlerarası Yolda Çalışma 15 10 5
12 Yayalara Yol Verme 15 10 5
13 Yaya Geçitlerinden Geçiş 15 10 5
14 Şerit Değiştirme ve Sollama 20 15 5
15 Şehiriçi Ortamında Çalışma 30 20 5
  Toplam (Dakika) 300 220 48
  5 Saat 3 Saat 40 Dk 48 Dk

 

Direksiyon Deneme Sınavı  : Eğitim senaryolarının tamamını başarı ile bitiren sürücü adayları gerçek araç ile eğitime başlamadan evvel kendilerini sanki gerçek sınavdaymış gibi test edebilirler. Böylece, sürücü adayları kendi değerlendirmelerini de yaparak, eksik yanlarını tespit edebilir ve başarısız oldukları konularda ilgili senaryo konularında tekrar çalışarak başarı düzeylerini artırabilirler. Gerçek araçla, eğitim tamamlandıktan sonra da “Direksiyon Deneme Sonavı” yapılarak, sürücü adayları sınav öncesinde başarı durumlarını objektif bir şekilde değerlendirebilir, ilave ders ihtiyacı olup olmadığın karar verebilirler.

17 Eylül 2015

0 responses on "Direksiyon Eğitim Simülatörü Senaryo Yapısı"

Mesaj At

Araç çubuğuna atla